Obec Horná Lehota

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Horná Lehota

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Horná Lehota (241.13 kB)

 

 

Prijímateľ:                                          Obec Horná Lehota

Názov projektu:                              Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Kód projektu v ITMS2014+:        310041I615

Kód výzvy:                                         OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Zazmluvnená suma NFP:             max. 167 649,94 EUR

 

Cieľ projektu:   

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Horná Lehota

 

Opis projektu

Predmetom projektu je obnova budovy materskej školy v obci Horná Lehota s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť a zároveň docieliť zníženie emisií skleníkových plynov, ako aj emisií znečisťujúcich látok z prevádzky budovy. Od svojej výstavby prešla niekoľkokrát čiastočnými úpravami. Aj napriek tomu budova nespĺňa požadované tepelno-technické parametre, čo má negatívny vplyv na ekonomickú prevádzku objektu, ako aj na kvalitu vnútorného prostredia. Výsledkom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie pôvodnej stavby, teda hlavne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie podlahy podkrovia, nové dažďové žľaby a zvody, nové vonkajšie oplechovania a parapety, výmena okien a dverí a nový okapový chodník, čím sa zabezpečí zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Dátum zvesenia: 31. 8. 2028 Zodpovedá: Správce Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

V OBCI VYUŽÍVAME

Širokopásmový internet o minimálnej  rýchlosti 30 Mbit/s.

EU

Úradné hodiny

  • Pondelok: 7:00 - 15:00
  • Utorok:      7:00 - 15:00
  • Streda:      7:00 - 16:30
  • Štvrtok:     7:00 - 15:00
  • Piatok:      7:00 - 12:00

Kontakty

Adresa
Horná Lehota č.210
027 41 Oravský Podzámok
Okres Dolný Kubín

Spojenie
Tel.: 421 43 5893 226
Fax: 421 43 5823 226
Email: ouhornalehota@orava.sk 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Erb obce

Podľa Andreja Kavuljaka ako uvádza vo svojom Historickom miestopise Oravy obecným znakom obce je vták sluka, ktorý je zachytený aj v obecnej kronike. Kronika sa začala písať však až v roku. V monografii o obci Horná Lehota, ktorú zostavil Peter Huba v roku 1994 ja uvedený ako obecný symbol holubica s ratolesťou v zobáku, ktorý vychádzal pravdepodobne z erbu Abaffyovcov.Erb obce tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti strieborný (biely) vták so zlatými (žltými) nohamia zobákom, držiaci v zobáku zlatú (žltú) jaštericu so strieborným (bielym) jazykom.Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať z 18. storočia, uložená v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgovej zbierke pečatí. Na odtlačku nedatovaného typária s kruhopisom SIGILLUM POSS. F. LIHOTA (Pečať obce Horná Lehota) je vyobrazený na pažiti vták s jaštericou v zobáku. Takáto istá pečať sa našla aj v Štátnom archíve v Bytči. Na základe týchto zistení bol uvedený symbol obce schválený aj Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra.

Obec Horná Lehota